Boda Redovisning

Boda Redovisning riktar sig mot små och medelstora aktiebolag. Vi står på två ben, det ena benet levererar en komplett redovisningstjänst, det andra benet upphandlar, levererar, implementerar och driftsätter affärssystem.

Vi har en målsättning, att göra livet enkelt för företagaren. Vi strävar efter att vara den mest kompletta servicebyrån, som genom teknologi och smarta lösningar kan bidra till en mer kostnadseffektiv bokföring.

Kunskapen vi besitter inom bokföring och IT har visat sig vara en smart och kostnadseffektiv mix eftersom affärsområdena ofta smälter ihop. Detta är ett framgångsrecept vid ett skifte av affärssystem eftersom vi kan vara med från början vid rådgivning och driftsättning samt medverka i kontroll av migrering av siffrorna. Detta gör att Ni slipper anlita flera olika aktörer.

Boda Redovisning är en partner som sitter på passagerarsidan med er och berättar hur ni skall svänga, i motsats till att stå i mål och berätta för er hur det har gått.

Våra tjänster

Vi sätter oss in i er verksamhet genom ett inledande möte, på detta möte kommer vi även att diskutera era specifika behov. Vi tittar på er befintliga rutin och anpassar vårt arbete utefter ert önskemål. Vi utarbetar och kartlägger den roll ni önskar att Boda Redovisning skall ha.

Vi har möjlighet att arbeta på plats hos er eller i våra befintliga lokaler, vi har stor erfarenhet av många olika affärssystem, vi kommer därför att snabbt bli effektiva hos er på plats. Vi kan även erbjuda en helt eller delvis webbaserad lösning för er om ni så önskar.

Vi erbjuder vår kund en komplett tjänst inom redovisning:

• Löpande bokföring
– Hantering av inkomna verifikat
– Kontering/bokning

• Leverantörsfakturor
– Hantering/ uppföljning/ avstämning av reskontra
– Inscanning/kontering
– Betalningar/ kontroll

• Kundfakturor
– Genomgång och kontroll av underlag
– Utskick av era fakturor
– Uppföljning av kundreskontran
– Krav och påminnelsehantering

• Lön
– Kontroll av löneunderlag (utlägg, traktamente mm)
– Distribuering av lönespecifikationer
– Semester/avstämning
– Kontrolluppgifter

• Betalning av skatter & avgifter

• Bokslut
– Månadsbokslut
– Avstämning av resultat med berörd person
– Rapport av RR/BR, likviditet mm

• Årsbokslut

• Årsredovisning

Kontakta oss

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande